RSS 2.0

Idag har jag skrivit till Mörbylånga Kommun och lämnat synpunkter på Planprogram för Färjestaden 1:153, m fl.

Det rör sig inte om några långtgående krav eller synpunkter, men från mitt perspektiv känns det bra att dels visa att jag är intresserad, dels för att ge en balanserad bild av läget.

De sex fritidshusen uppfördes redan 1948 - det var några familjer från Nybro som byggde stugorna, några t o m av rivningsvirke (!). Vårt hus lär vara en del av gamla kallbadhuset i Nybro. Vårt hus har gått i arv i släkten sedan dess, och jag övertog huset från min far.

Vi "bor" 6 familjer i ett område, utan några fasta tomtgränser. Kommunen har rubricerat detta som "kolonistugor" - något som i andra fall har innebörden av små hus för förvaring av trädgårdsredskap och liknande. Nu skall den beteckningen tydligen inte tolkas bokstavligt - det är bara kommunens sätt att uttrycka att stugorna är små, primitiva och att det finns trädgårdsinslag. Vi äger heller inte våra tomter. Sommarvatten och utedass är också en del av miljön - lite lätt "retro", men mysigt och avkopplande.

Vi har verkligen ett kanonläge, alldeles ovanpå badstranden. Lika mycket som vi har glädje av detta, har jag som ambition att badgäster och andra skall kunna ha glädje av min blomsterprakt.

När jag ändå har ordet, kan jag inte låta bli att skriva några meningar om själva badplatsen. Under ett antal år har kommunens engagemang avtagit, något som kulminerade i att man bestämde sig för att arrendera ut driften av badplatsen. Jag skall nedan försöka beskriva lite problem, som ju borde vara ganska lätta att komma till rätta med. Det känns aldrig bra att "klaga" - men jag skall försöka vara konstruktiv.

Det gamla omklädningsrummet gick inte länge att använda, det var helt fallfärdigt. Det har nu rivits.

När jag började vara här, på 1970-talet, fanns det en lång och fin badbrygga med två nedgångar - en för barn och en för vuxna (lite längre ut). I höstas "glömde" man ta in badbryggan, som blev mer eller mindre förstörd av isen. Årets version av bryggan är den kortaste hittills. Med tanke på hur långgrunt det är, behövs ju en rejäl och framförallt lång brygga.

Sedan ett antal år tillbaka har man slutat underhålla träd och buskar på området. Senaste gången björkarna klipptes fick jag göra det själv. Nu växer de och blir bara större och större - snart ser vi inte vattnet längre. Det är ändå bra att de finns - de utgör skydd mot väder och vind.

Tyvärr har man inte till fullo röjt bort gräs och vass i anslutning till vattenbrynet.

Toaletterna har inte alltid varit öppna, även när badplatsen har haft besökare.

Parkeringen är stor, men utnyttjas ineffektivt - vilket leder till att alla som vill parkera inte får plats. Lite mera struktur här skulle göra susen.

Jag välkomnar att man vill satsa på Granudden. I programförslaget talar man även om "evenemang" - något som jag faktiskt skulle välkomna. De enda tillställningar som förekommer i dagsläget, är diverse spontana ungdomsfester utan tillsyn. Lite mera organisation och struktur kommer att göra gott. Varför inte en restaurang (som fanns på 70-talet)?

Badplatsen har stor utvecklingspotential. Jag hoppas att kommunens fina ambitioner inte bara blir tomma ord - utan omsätts i handling. Samtidigt kan man ju ha viss förståelse för, att den plan man nu tagit fram gäller en väldigt stor del av Färjestaden. Granudden är säkert inte prio 1 i det sammanhanget.

 

Bloggar.se:   Mörbylånga kommun, Färjestaden, Granudden, Planprogram, Programförslag, Badplats
Intressant Byggförbud kritiseras av stugägare
  Färjestaden har väntat på planen
  Hamnen öppen i planprogram
  Talluddens camping kan bli hotell och bostäder
  Nya vyer i centrala Färjestaden
  Färjestaden får fler hus
  Färjesaden växer snabbare än beräknat
  Upp till kommunen att agera
  Hej då, Färjestaden
  Så kan Färjestaden bli bättre

Direktlänkar       Inlägget: Permalink   Kategorin:   Kommentera inlägget! 
Kommentarer  I bloggen:  0   Trackbacks:  Trackback 
Om Bloggen: Peter Lindquist SM5GXQ   Hemsida:
Tjänster Bloggportalen  Twingly  Bloglovin  iGoogle  FeedBurner  Nyligen 


  


- Stökig start på nya året, det måste väl vara den vanligaste rubriken idag. Om julen är familjens högtid, tenderar nyår att vara den helg då vi går ut och slår klackarna i taket. Jag tror faktiskt det är något vi behöver, att få släppa våra hämningar och med förhoppning se fram emot det nya året. Men, som med så mycket annat, går många av oss till överdrift. Det sägs vara typiskt svenskt att på detta sätt släppa ut allt vi samlat på oss, vid t ex nyår och midsommar. I det läget har många svårt att visa eftertanke och omdöme.

Natten har resulterat i ett antal fall av mordbrand, misshandel, skadegörelse och andra allvarliga brott.  Samtidigt har det även inträffat olyckor - många av dem orsakade av vårdslös hantering av fyrverkeripjäser.

Igår skrev jag om nödraketer och även om behovet av att handskas försiktigt med all pyroteknik:

Icke desto mindre är en nödraket alltid en nödraket - 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året - dvs alltid och även på Nyårsafton.

Nödraketer som fyrverkeri är alltså förbjudet, men idag hörs krav på att förbjuda även vanliga fyrverkerier, främst på grund av alla de olyckor som blir följden en sådan här kväll: Raketer som landar på balkonger och orsakar bränder och personer som förlorar syn/hörsel eller får hela fingrar bortsprängda. På ett sätt vore det den sista utvägen, för att få bukt med alla problem det för med sig - men det skulle bli en väldigt dyster och tråkig nyårsafton utan fyrverkerier. Smällare är sedan några år tillbaka förbjudna - dem saknar jag inte däremot. Men det är förstås bra att någon provocerar fram en debatt om det här, för det behövs verkligen.

Samtidigt varnar SMHI för nytt trafikkaos. Det gäller alltså att ta det försiktigt och visa gott omdöme.

Omdöme, eller snarare brist på omdöme, är kanske nyckelordet. I synnerhet unga människor utan livserfarenhet står för en stor del av de störningar som inträffar en sådan här kväll. Mot dåligt omdöme hjälper inga förbud - det krävs goda förebilder. Vi som varit med ett tag, måste gå före och visa vägen. Men många av oss gör ju inte det.

Personer som själv inte klarar av att se om något de gör är rätt/fel, säkert/osäkert - ser sig omkring och gör som "alla andra". "Om alla andra skjuter upp nödraketer på Nyårsafton, då kan jag också göra det". När vuxna visar dåligt omdöme, genom att skjuta upp fyrverkerier i salongsberusat tillstånd, på gården, i närhet till byggnader - då är det inte så konstigt att även unga gör det. Samma sak gäller förstås bruket av alkohol.

Gör ett experiment och ställ dig vid ett bevakat övergångsställe. Du kommer säkert att se flera personer som först står där och väntar på grön gubbe. Men så kommer det ett gäng som ignorerar den röda gubben och då går även de som först stått och väntat mot rött. Vi är förvisso sociala individer som anpassar vårt beteende till omgivningen.

Omdöme, hänsyn och respekt för andra - det är alltså nyckelorden. Det borde vara så att man får det med åren, men inte alltid. Men många unga växer idag upp under brist på normer och framförallt brist på vuxna förebilder som föregår med gott exempel. 
 
PS - information om isolyckor.
Även om det varit och fortfarande är rejält kallt, kan det finnas all anledning att iaktta stor försiktighet vid vistelse på is. Varje år inträffar det ett antal olyckor med varierande utgång, där personer gått igenom isar som inte håller.

Informationen nedan är citerad från Sjö- & Flygräddningscentralens webbdagbok, MRCC Online.


  2010-01-01 12:38 -> 2010-01-01 12:55     4. Stockholm
Larm via SOS-centralen om person som gått igenom isen på Lagnöviken, Ormingelandet.

  2009-12-31 13:40    12. Skagerrak
En person norr om Hjältön observerar att två personer gått genom isen. Sjöräddningscentralen engagerar Rsq Ilse Sanne från SSRS Käringön, KBV 483, Lifeguard 901 och polishelikopter 947. Personerna var väl utrustade och de lyckades ta sig upp på egen hand och fick komma in till observatörens granne för att värma sig. Enheterna larmas av och avtackas.Bloggar.se:   , , , , , , Intressant
Snökaos, iskyla och blixthalka Stökig inledning på nya året Minst tio brandoffer i december
Förbjud raketer SMHI varnar för snökaos Stökig start på nya året
Brand på gamla Bladins Hektiskt nyår för Malmö-Polisen Tät krutrök över Möllan
Stökigt på flera håll i Sverige Misshandel i Löddeköpinge 2 bilar i brand i Gullviksborg
Förbud mot fyrverkerier Brand i underjorden Skiola totalförstörd i brand
Stökig start på nya året Bråk vid Masthuggskyrkan GPs nyårsfyrverkeri
Pampigt slut på 00-talet Risk för snöbyar vid kusten Kulturskola i lågor
SMHI varnar för nytt snöfall Stökig start på nya året SMHI varnar för nytt snöfall
Kulturskola i Lerum totalförstörd    

 

Direktlänkar       Inlägget: Permalink   Kategorin:   Kommentera inlägget! 
Kommentarer  I bloggen:  0   Trackbacks:  Trackback 
Om Bloggen: Peter Lindquist SM5GXQ   Hemsida:
Tjänster Bloggportalen  Twingly  Bloglovin  iGoogle  FeedBurner  Nyligen 


  


- Jorden blir allt varmare. Idag känns det inte så. Den sibiriska kylan är över oss och det är, rent ut sagt, svinkallt.

 

Aktuellt väder i Färjestaden

Skall man se planetens vädersystem som en jättelik slumpgenerator? Eller finns det inget som är slump? I kaosteorin kan vingslagen från en fjäril på ena sidan jordklotet utlösa en orkan på andra sidan. Just nu har vi det kallt, medan man någon annanstans på Jorden kan finna en plats, där motsvarande värmebölja råder.

Att klimatet varierar, kortsiktigt men även på mycket lång sikt - det är väl inget nytt. Istider kommer och går. Faktum är att Jorden bara har vårt nuvarande klimat under "korta" perioder mellan de förhärskande istiderna. Att vi går mot en ny istid är alltså ett faktum - frågan är bara när. Solen har olika cykler av varierande aktivitet, vilket förstås påverkar temperaturen på Jorden. Rent astronomiskt förändras vår planets omloppsbana och axellutning, vilket också ger upphov till naturliga förändringar av klimatet - med olika tidsintervall.

När man skall försöka dra några slutsatser om vart vi är på väg, måste man alltså beakta att alla dessa faktorer samverkar - eller i många fall även motverkar - varandra. Vissa förändringar kan ta ut varandras verkningar, medan andras förstärks. Exakt hur detta hänger samman har man säkert inte 100% koll på ännu. Det behövs stora mängder statistiska data, samt en modell, där man kan göra beräkningar.

När man jämför vår planet med andra planeter, slås man av hur ogästvänligt klimatet ute i rymden egentligen är. Att just vårat klot har fått ett klimat som understödjer liv är egentligen ganska osannolikt. Vad som är än mera osannolikt är, att Jorden har haft en relativt sett lång period av gynnsamma betingelser - just detta är ju förutsättningen för att evolutionen har skapat intelligent liv. Våra grannar i rymden har kanske haft korta perioder var hyfsade betingelser, men kosmiska händelser har ställt till det. Stora delar av en planets atmosfär har "blåsts bort" av Solen t ex. Vi har vårt magnetfält plus Ozonskiktet som skyddar oss mot rymdens påverkan.

Man skulle då lätt kunna dra den slutsatsen, att vår planet har något slags inbyggt skydd som gör oss osårbara mot allt ont. På kort sikt är det förstås så - det meteorologiska systemet har visserligen svängningar, men det är i stort sett självreglerande: en slags "termostat" helt enkelt. Men på längre sikt finns inga garantier, speciellt inte om vi själva rubbar den naturliga balansen. Men personligen tror jag att det lilla vi kan  ställa till med bleknar i jämförelse med de stora yttre faktorer som påverkar oss.

Därmed inte sagt att vi skall slarva med vår planet. Låt regnskogen vara, det är den som käkar i sig koldioxid och producerar det syre som vi skall andas. Kärnkraften är relativt sett det "renaste" energialternativet just nu.

En annan liten känsla jag har, som jag givetvis inte har något vetenskapligt belägg för, är att polarisarna nu smälter och tillför mera vatten i systemet - kanske bara är ett förstadium inför den stora inlandsisen. Först frigör vi en massa vatten som sedan regnar ner på resten av Jorden - så småningom regnar det inte så mycket utan snörar och sen fryser alltsammans = inlandsis.

Med andra ord - vi vet inte så mycket! Vad vi däremot vet, är sådant som påverkar oss på kort sikt, t ex att det just nu är barmark men svinkallt - inget som blommorna i marken gillar precis. Kylan leder till halka på vägarna, med olyckor som följd. Sjöar och hav fryser till is, som är i vägen för sjöfarten - med behov av isbrytare som följd. Folk ger sig ut på förrädiska isar för att fiska eller åka skridskor, dessvärre med många isolyckor som följd. Förbrukning av el och andra energiformer för uppvärmning ökar, vilket leder till ökade kostnader och höjda priser på el.

Så här på årets sista dag kan det också vara på sin plats att säga några ord om raketer. Fyrverkerier är jättevackert, men kan också vara störande och rent ut sagt opassande i vissa situationer. I Skåne har man tydligen förbud. Ett förbud som alltid gäller, men som det inte skrivs så mycket om, är förbudet mot att skicka upp röda nödraketer, om man inte är i sjönöd förstås. Det orsakar onödiga utryckningar.


 

Kraftig brand i södra Dalarna Skövde: Man i 30-årsåldern saknas Chockkyla drar in över Sverige
Klä dig rätt – i kylan ”Först när det är under 43 är det kallt” Nytt bensinpris varannan dag
Kylan fortsätter Man befaras död efter villabrand Sverige köper fransk kärnkraft
Raketförbud Skärpta regler för säkrare smällande Oklart rättsläge för förbudet mot fyrverkerier
Svensk raketrädsla nyhet i Danmark Skjut säkert på nyårsafton Nu stängs Ignalina
Skarpa skiften i bensinpriset GPs nyårsfyrverkeri Sökandet vid Vinga avslutat
Kall och klar Nyårsafton Halka och snö igen Bensinpriset fortsätter stiga
Bensinpris ändrades rekordofta Bensinpriset ändrat varannan dag Risk för någon kraftig snöby vid kusten
Intressant

Direktlänkar       Inlägget: Permalink   Kategorin:   Kommentera inlägget! 
Kommentarer  I bloggen:  0   Trackbacks:  Trackback 
Om Bloggen: Peter Lindquist SM5GXQ   Hemsida:
Tjänster Bloggportalen  Twingly  Bloglovin  iGoogle  FeedBurner  Nyligen 


  


Jag har kört SAAB sedan många år tillbaka, och säger nu "Rädda SAAB". Det är en helt underbar bil, jag förstår inte det här med SAABs påstådda dåliga rykte.

Vad säger att Volvo är mer värt att rädda?

Och rent världsekonomiskt vore det kanske inte så bra att GM går omkull?

Jag är ingen ekonom, så jag kanske har missat poängen med det som sker, men varför visar inte Regeringen en vilja att göra något - om man sedan lyckas är en annan sak?

Varför inte ha kvar företag med svensk innovation, så att vi står starka när krisen förhoppningsvis är över?

Bloggar.se:   , ,

Direktlänkar       Inlägget: Permalink   Kategorin:   Kommentera inlägget! 
Kommentarer  I bloggen:  0   Trackbacks:  Trackback 
Om Bloggen: Peter Lindquist SM5GXQ   Hemsida:
Tjänster Bloggportalen  Twingly  Bloglovin  iGoogle  FeedBurner  Nyligen 


  


Varje år skadas alltför många människor vid hantering av nyårsraketer. Samtidigt klagar många på oväsen, och i viss mån kan jag förstå det. Flera dagar före Nyårsafton går man inte säker på sta'n utan att behöva bli helt vettskrämd av smällar. Nu är det tradition att skjuta raketer på Nyårsafton, och gör gärna det - men skjut med förstånd! Det handlar inte om att vara glädjedödare, inte på något vis i världen. Nyårsafton är festens tid och det gillar jag. Problemet i vårt land är när vi skall festa, är att vi ofta går till överdrift.

Det är väl inte många av oss som har kunskaper i pyroteknik, men vid tolvslaget och efter en hel kvälls festande så blir vi alla experter. Sprängämnen - för det handlar faktiskt om det - är farliga saker som man skall handskas försiktigt med. Tillsammans med alkohol utgör det en dödlig kombination. Och akta öronen - det är hemskt onödigt att få tinnitus resten av livet pga något så onödigt.

Det varnas för storm i delar av landet - just nu ser jag Klass 3-varning mellan Luleå och Haparanda, upp till 30 m/s i byarna. Då bör man tänka sig extra noga för, raketerna kan hamna på helt andra ställen än avsett.Man måste alltså tänka på att de inte är några  precisionsinstrument direkt - alltför många gånger får brandkåren rycka ut när raketer far in genom öppna balkongdörrar.

På Öland har jag annars mitt sommarparadis - där har jag även satt upp en väderstation och fem webbkameror. På natten är det mörkt (!) och då kan man istället kika i mitt fotoalbum.

Och låt bli nödraketerna! Jag förstår att det kan verka frestande, när bäst före-datumet passerats och de ändå tycks värdelösa. Ekonomiskt måhända, men nödraketen har alltid ett värde som nödsignal. Om man skjuter av nödraketer utan att vara i sjönöd, urholkar man nödsignalens trovärdighet - även om det sker på Nyårsafton. Alltså skall man akta sig noga för att hamna i sjönöd vid tolvslaget - och speciellt om man enbart har nödraketer att larma med..

Sjöräddningscentralen kan man dock aldrig resonera så - en nödraket är en nödraket även på Nyårsafton. Det kan bli onödiga utryckningar med orsak av detta missbruk av alarmanordning, som det faktiskt handlar om (straffbart enligt brottsbalken). Kolla gärna här på Sjöräddningscentralens blogg.

Det är som synes nedan glada dagar för tidningarnas rubriksättare! "Pangväder" drar man till med och nu väntar jag bara på "Kanonväder" :-)

Och på min hemmafront? Har just köpt Sanna Nielsens album (tänker även kolla in sändningen från Skansen)! Och mina datorer tuggar på i maklig takt, nu med BOINC som bisyssla (läs vidare om du blev nyfiken!).

Och låt bilen stå - det tänker jag göra!
 


Bloggar.se:   , , , , , , , ,

Direktlänkar       Inlägget: Permalink   Kategorin:   Kommentera inlägget! 
Kommentarer  I bloggen:  1   Trackbacks:  Trackback 
Om Bloggen: Peter Lindquist SM5GXQ   Hemsida:
Tjänster Bloggportalen  Twingly  Bloglovin  iGoogle  FeedBurner  Nyligen 


  


Om man skall skriva om den här typen av faror, måste man nog uttrycka sig ganska försiktigt och framförallt sakligt, så att man inte skrämmer upp läsarna i onödan. Men kvällsperssen vet att folket vill bli skrämda och den här typen av artiklar säljer nog många lösnummer.

Efter en djupdyking i min egen blogg, hittade jag ett inlägg från 28 januari i år, som handlar om exakt samma ämne. Här hittade jag också en referens till en artikel ur Aftonbladet: Räddningsaktion i rymden kan bli nödvändig - år 2029 avgörs hur det går (Knuff!). Vad jag kan se, tillför dagens artikel (Knuff!) inget nytt. Enligt den tidigare artikeln, passerar asteroiden nästa gång 2029 och det är då man kan göra mätningar, för att räkna ut hur det går vid nästa passage. Då först kan man basunera ut "jordens undergång", om man nu känner för det...

Nu visar det sig att det här med asteroider som passerar är ganska vanligt. Bara under 2007 var det 17 andra stenbumlingar som kom närmare än den som kom i böran av 2008 (den passerade på längre avstånd än månen).
Men samtidigt måste man inse att rymden är består av största delen tomrum (eller mörk materia?), vilket gör att sannolikheten för en direktträff är väldigt liten.

Populär Astronomi: Aftonbladet vilseleder om Apophis

Bloggar.se: , , , ,

Med hjälp av teknikens under (Knuff!) hittar jag följande bloggkommentarer till dagens artikel:

Intressant

Direktlänkar       Inlägget: Permalink   Kategorin:   Kommentera inlägget! 
Kommentarer  I bloggen:  0   Trackbacks:  Trackback 
Om Bloggen: Peter Lindquist SM5GXQ   Hemsida:
Tjänster Bloggportalen  Twingly  Bloglovin  iGoogle  FeedBurner  Nyligen 


  


När vi idag nås av rapporter om att USA lyckats skjuta ned satelliten, trodde i vart fall jag i min enfald, att saken skulle vara utagerad.

Nu hävdas det från ryskt och kinesiskt håll, att hela historien varit ett svepskäl - enbart för att USA skulle få möjlighet att provskjuta ett nytt rymdvapen.

I så fall är det väl bara att gratulera det stora landet i väster - ännu en gång har man manifesterat sin propagandamaskins förmåga att få oss vanliga dödliga att fokusera på helt fel saker. Medan vi har diskuterat stormaktens klumpighet, arrogans och faror med en nedfallande raket - sitter man i Pentagon i lugnan ro och genomför sitt missiltest.

Eller så är det helt enkelt så att USA har fet-tabbat sig och försöker dölja allting med dimridåer - varav det misstänkta missiltestet skulle kunna vara det senaste (men dock inte sista) i raden?

Fler artiklar:
- De måste avfyra på tio sekunder
- Satellit nedskjuten
- Robot träffade satelliten

Mina tidigare inlägg i ämnet:
- 2008-feb-19 21:14
- 2008-feb-14 19:49
- 2008-jan-27 10:55

Direktlänkar       Inlägget: Permalink   Kategorin:   Kommentera inlägget! 
Kommentarer  I bloggen:  3   Trackbacks:  Trackback 
Om Bloggen: Peter Lindquist SM5GXQ   Hemsida:
Tjänster Bloggportalen  Twingly  Bloglovin  iGoogle  FeedBurner  Nyligen 


  


USA har fått bråttom att ta hem rymdfärjan - spionsatelliten skall skutas ner. Man vill inte riskera något. Man vidtar extraordinära åtgärder, för att garantera att skytteln kommer hem i tid. Börjar tiden rinna ut?

Frågan är hur mycket fragment det blir kvar av satelliten - som är stor som en buss !!

Det hela skall ske över Stilla Havet - undrar om det annars hade kunnat ses från Jorden?

Vi väntar med spänning.....

Jag har haft lite åsikter tidigare:

- 2008-feb-14 19:49
- 2008-jan-27 10:55

Direktlänkar       Inlägget: Permalink   Kategorin:   Kommentera inlägget! 
Kommentarer  I bloggen:  0   Trackbacks:  Trackback 
Om Bloggen: Peter Lindquist SM5GXQ   Hemsida:
Tjänster Bloggportalen  Twingly  Bloglovin  iGoogle  FeedBurner  Nyligen 


  


Som jag skrev i ett tidigare inlägg finns det där uppe i omloppsbana en amerikansk spionsatellit, över vilken man tycks ha förlorat all kontroll. Detta föranlett av en artikel i Aftonbladet dagen innan. Idag kan man läsa i 'bladet att satelliten skall skjutas ned!

Hade man gjort det för att förhindra att rester av satelliten faller ner på Jorden och skadar människor och miljö - då hade detta kanske varit en god gärning.

Men (som jag skrev redan i januari) - vad som föranleder denna åtgärd är snarare det faktum att det finns militära hemligheter ombord.

Att nu raketen riskerar att sprida miljöfarliga ämnen eller i värsta fall skada andra satelliter verkar vara av underordnad betydelse.

Fler artiklar i ämnet:
- Amerikansk spionsatellit kan träffa jorden (Expressen)
- Spionsatellit störtar mot jorden (DN)
- Spionsatellit störtar mot jorden (SvD)
- Spionsatellit störtar mot jorden (ST)
- Spionsatellit störtar mot jorden (Nyhetsportalen)
- USA har tappat kontrollen över stor satellit - "kommer krascha på ... (AB)
- Satellit på väg att krascha mot Jorden (Denna blogg)
- Satellit på väg att krascha på jorden (FRO)
- Hemlig spionsatellit spårlöst borta (Ny teknik)
- En fallande satelit (annan blogg)
- USA ska skjuta ned satellit (Sydsvenskan)
- En spionsatellit
- USA skall skjuta ned satellit

Direktlänkar       Inlägget: Permalink   Kategorin:   Kommentera inlägget! 
Kommentarer  I bloggen:  1   Trackbacks:  Trackback 
Om Bloggen: Peter Lindquist SM5GXQ   Hemsida:
Tjänster Bloggportalen  Twingly  Bloglovin  iGoogle  FeedBurner  Nyligen 


  


Aftonbladet och SvD skriver idag att Magnus Uggla tänker sluta skriva blogg.

För oss som bara hunnit börja "bloggkarriären" kan det vara intressant att tänka på att "den dagen kanske kommer för mej också". Om jag jämför med min egen situation, fast i andra avséenden, så kan jag förstå behovet av att gå vidare.

Hursomhelst - nu kanske vi andra får en syl i vädret :-)

Direktlänkar       Inlägget: Permalink   Kategorin:   Kommentera inlägget! 
Kommentarer  I bloggen:  0   Trackbacks:  Trackback 
Om Bloggen: Peter Lindquist SM5GXQ   Hemsida:
Tjänster Bloggportalen  Twingly  Bloglovin  iGoogle  FeedBurner  Nyligen 


  


En god vän till mej flyger just ett likadant plan. Han berättade att man, pga dieselmotor, valt att ha en koppling mellan motorn och propellern för att utjämna drivkraften. Fast när jag läser vidare i nyhetsrapporteringen, verkar det som det här motorhaveriet orsakats av ett datorfel.

Jag brukar inte vilja blanda in för mycket jobb i min privata blogg, men som ni kanske vet så jobbar jag på Sjö- & Flygräddningscentralen i Göteborg. Om jag nån gång har lite "inside information" är det inget jag kommer att berätta om här - vi skickar ut pressmeddelanden vid större olyckor. Vanligtvis är det jag som skriver dem. Men här i bloggen vädrar jag mina högst personliga åsikter.

Läs vidare om flyghaveriet:
- Pilot fick motorstopp - tvingades nödlanda mitt på vägen
- André, 73, krockade - med ett flygplan
- Han störtade mitt på vägen
- "Bilens ena sida var helt intryckt"
- Plan landade på Andrés bil
- Så gick kraschen till
- Göran, 45, hörde kraschen
- Daniel var på väg hem från båtmässan när han såg det kraschade planet
- Piloteleven skickade ett nödrop
- Tvingades nödlanda mitt på E45
- Flygplan i bilkrasch på E45
- Plan krockade med bil
- Plan krockade på E45

Direktlänkar       Inlägget: Permalink   Kategorin:   Kommentera inlägget! 
Kommentarer  I bloggen:  0   Trackbacks:  Trackback 
Om Bloggen: Peter Lindquist SM5GXQ   Hemsida:
Tjänster Bloggportalen  Twingly  Bloglovin  iGoogle  FeedBurner  Nyligen 


  


Dagen efter fettisdagen, eller "super tuesday" i USA. Man utropar i media Hillary Clinton till "segrare" i primärvalen. Sanningen är väl snarare den, att hon ungick ett svidande nederlag som många befarade. Utgången är oviss, och många talar nu om det mest spännande presidentvalet i mannaminne.

Hursomelst så blev det inga semlor för min del - jag bantar!

Jag hörde på radion häromdagen en intervju med Michael Wood, som är USAs amassadör i Stockholm, och idag har han chattat i Aftonbladet.

Om man nu som jag hoppas på en demokratisk valseger, är Clinton i mina ögon den enda rätta. Jag gillade hennes "gubbe" och jag tror hon bär på mycket erfarenhet - och om den inte räcker till så kan hon ju alltid fråga Bill. Den halvkonservative McCain utgör nog ingen större skillnad mot dagens ledaskap - med allt vad det innebär.

I USA har det också hänt tunga saker. Ett oväder med tornados drog fram över sydstaterna. 44 människor dog.

Som om det inte räckte med ett USA, det finns ett område i Stilla Havet, lika stort som USAs landyta, där sopor av olika slag samlas. "Det sprider sig", sa han som sk*t i Atlanten, men här är det tvärtom - skiten klumpar ihop sig. Många bäckar små...

Tillbaka till Sverige. Dagens händelse måste ändå var skolministerns nya betygsförslag. Även det bär en amerikansk prägel, A-F. Inte helt oväntat är sossarna kritiska, vissa dömer ut förslaget som "flummigt". Samtidigt vill Regeringen skrota KomVux. Jag tror betygsförslaget blir bra - om det hinner genomföras. Jag känner, som jag tidigare skrivit om, mej en aning skyldig till dagens elände i skolan.

Men så kommer något som tar död på allt strul i världen - Schlagerfestivalen. Ett jippo som vi svenskar älskar, men till vilken nytta. Personligen tycker jag att våra tio bästa låtar är bättre än de flesta europeiska finalisterna - men vad hjälper det? Öststatsdominans och kompisröstning gör att Sverige inte längre har någon chans. Dagen efter förra årets final skrek löpsedlarna "Lägg ner skiten!".

Mina frön kom inte idag heller. Jag har bara sex pluggboxar på gång nu, men jag har tänkt att sätta andra frön så här i början på februari - t ex Riddarsporrar. Kommer de inte i morgon så får jag nog skriva och fråga om de glömt bort mej :-)

Så några ord om vädret. Inga nya oväder i sikte här i Sverige i alla fall. Den milda vintern håller i sig - sommaren är inställd sa SVTs meteorolog häromkvällen. Hoppas bara det inte kommer ett bakslag. Nu väntar jag snart på att Krokus och andra vackra lökväxter dyker upp i mina webbkameror. DN visar upp en snödroppe som vårtecken. En kollega berättade att hans snödroppar nästan hade blommat över. Men jag längtar till solen - detta eviga gråväder blir man bara deppig av!

Direktlänkar       Inlägget: Permalink   Kategorin:   Kommentera inlägget! 
Kommentarer  I bloggen:  0   Trackbacks:  Trackback 
Om Bloggen: Peter Lindquist SM5GXQ   Hemsida:
Tjänster Bloggportalen  Twingly  Bloglovin  iGoogle  FeedBurner  Nyligen 


  


I Aftonbladet  | SvD1 | SvD2DN1 | DN2 skriver man idag om att regeringen föreslår en ny betygsskala A-F från och med Åk 6. Själv är jag så gammal att jag fick betyg redan från lågstadiet (gick t o m i skolan på lördagar!). Under 70- och 80-talet var jag väldigt aktiv inom elevrörelsen och får väl medge att jag var med om att avskaffa betygen. Vår elevorganisation hade tidigare förespråkat målrelaterade betyg, men ändrade ståndpunkt till att "avskaffa betygen".

Några år senare gick jag på Sjöbefälsskolan i Kalmar och utbildade mej till radiotelegrafist. Där hade man då de gamla bokstavsbetygen. Jag måste medge, att det kändes riktigt bra. Alla visste vad som gällde för att få ett visst betyg. Stora A var "spjutspets" och det var också bra.

Nu så här i efterhand får man väl bara erkänna - jag och mina vänner inom elevrörelsen hade fel!

Att avskaffa betygen ledde dessvärre till en slags normlös skola, där eleverna förväntades vara mogna att ta eget ansvar för lärandet. Det har väl med all önskvärd tydlighet visat sig inte fungera överhuvudtaget. I skolan - och framför allt i de lägre årskurserna - är man definitivt inte mogen att "köra utan hastighetsmätare". Det behövs tydliga mål - mål som behöver mätas för att spela den roll som avses.

Vi som ville avskaffa betygen menade att betyg leder till utslagning. Problemet är att man förr eller senare måste ha betyg, för att kunna reglera antagning till högre utbildning.

Att inte ha betyg, när man försöker förbättra sina prestationer i skolan - det är samma sak som att banta och inte kunna väga sig!

Flera bloggare har kommenterat:
Reflektioner | Politikerbloggen | Folkpartiet i Nacka |  Freon Blog | Johdan | Motpol | Anders Norén | Tommys Tankar | Frykmans liberala blog | Allt eller inget | Cattis blogg | Blottad bitch | Kerlas tankar | Susanne Johansson | Nonsens, garrar och allt därimellan |

Direktlänkar       Inlägget: Permalink   Kategorin:   Kommentera inlägget! 
Kommentarer  I bloggen:  0   Trackbacks:  Trackback 
Om Bloggen: Peter Lindquist SM5GXQ   Hemsida:
Tjänster Bloggportalen  Twingly  Bloglovin  iGoogle  FeedBurner  Nyligen 


  


Läste Aftonbladets senaste artikel som liv i rymden. Man citerar olika personer som skrivit i forumet. Många av de åsikter som framförs där stämmer helt med vad jag skrev i mitt förra inlägg:

a) Liv i rymden ser inte nödvändigtvis ut som oss
b) Betingelserna för liv behöver inte nödvändigtvis vara desamma som på Jorden, men kan vara det
c) Sannolikheten för att det finns liv någon annanstans är stor

Direktlänkar       Inlägget: Permalink   Kategorin:   Kommentera inlägget! 
Kommentarer  I bloggen:  0   Trackbacks:  Trackback 
Om Bloggen: Peter Lindquist SM5GXQ   Hemsida:
Tjänster Bloggportalen  Twingly  Bloglovin  iGoogle  FeedBurner  Nyligen 


  


Minns ni postern som Special Agent Fox Mulder hade i källaren på FBI HQ?

Allt handlar om sannolikhet. Eftersom Universum är så oändligt (?) stort, så vore det rent arrogant av oss att utgå från att vi skulle vara de enda levande i hela Universum!!

Jag vill tro, mest för att det vore jättehäftigt att få kontakt med en annan civilisation. Jag hjälper till. Jag låter min dator utföra jobb åt SETI, som lyssnar efter signaler från yttre rymden. Vem som helst med en dator och Internet kan vara med genom ett system som heter BOINC.

Tills man verkligen hittat en planet med liv, får man väl hålla tillgodo med lite SciFi - även om man inte upphör att häpnas över alla sakfel och naiva förenklingar som förekommer t ex i Star Trek. Alla varelser talar engelska och andas syre.... Hur sannolikt är det?

När vi letar efter liv, utgår vi från att annat liv i Universum skall se ut som vårt, dvs bestå av vissa kolvätemolekyler och andas syre och dricka vatten etc. Vad är det som säger att detta är en nödvändighet för liv? Ingenting egentligen, men det är ju de enda betingelser vi vet har skapat liv på en planet, så detta är fn det enda vi har att gå på. Vi vet egentligen oerhört lite om hur saker och ting fungerar!

En av mina favoritfilmer är Contact. Regisserad av Spielbergs "lärjunge" Robert Zemeckis, som även gav oss Forest Gump, för att inte tala om Tillbaka till framtiden I-II-III.

Där framkommer att utomjordingarna lyssnade av Hitlers invigningstal på OS i Berlin och sände tillbaka det, kryddat med lite kodad information om hur man byggde ett rymdskepp.

Läser du i Aftonbladets artiklar nedan, så framgår hur man bär sig åt för att hjälpa till i sökandet efter radiosignaler. Eller gå in här: http://setiathome.berkeley.edu/

Läs vidare här:
Det finns liv i rymden 
Hitler var först ut i rymden 
- Så lyssnar du av rymden

Direktlänkar       Inlägget: Permalink   Kategorin:   Kommentera inlägget! 
Kommentarer  I bloggen:  0   Trackbacks:  Trackback 
Om Bloggen: Peter Lindquist SM5GXQ   Hemsida:
Tjänster Bloggportalen  Twingly  Bloglovin  iGoogle  FeedBurner  Nyligen 


  


Räddningsaktion i rymden kan bli nödvändig - år 2029 avgörs hur det går

Det var inte många timmar sedan jag i ett tidigare inlägg kommenterade det här med "räddningstjänst i rymden". En spionsatellit som är på väg mot Jorden i okontrollerbar bana borde man kunna "rädda" - eller skjuta ner om man hellre vill det.

Nu kommer det i dagarna en "bumling" farande, samtidigt får man veta att det absolut inte är någon fara - den passerar längre bort än månen (vilket ur astronomiska mått är väldigt nära!).

År 2029 har mänskligheten sannolikt kraftfulla verktyg i sin hand. I vart fall kommer man att kunna göra exakta mätningar för att ta reda på om den nästa gång kommer att kollidera. Kanske man redan då kan ge den en "knuff" eller göra något som leder till att den missar nästa gång - det gäller då bara att ha rätt - man vill ju inte istället göra något som senare visade sig vara just det som ledde till att det gick åt skogen...

70 år skulle jag fylla 2029 - hoppas man är med då så man får veta hur det går!

Fredagen den 13 april 2029 ..... bara dagen i sig låter illavarslande...

År 2036 skulle jag vara 77 år - inte helt omöjligt man är med då också.

Nu visar det sig att det här med asteroider som passerar är ganska vanligt. Bara under 2007 var det 17 andra stenbumlingar som kom närmare än den som kommer i dagarna. Man upptäcker nya hela tiden - vad är det som säger att man inte om ett år upptäcker en som är på väg rätt emot oss?!?

Direktlänkar       Inlägget: Permalink   Kategorin:   Kommentera inlägget! 
Kommentarer  I bloggen:  0   Trackbacks:  Trackback 
Om Bloggen: Peter Lindquist SM5GXQ   Hemsida:
Tjänster Bloggportalen  Twingly  Bloglovin  iGoogle  FeedBurner  Nyligen 


  


Aftonbladet skriver på söndagen:

Skaffa energi med ljus och friska promenader. Ta vara på det lilla ljus som finns. Det är bästa boten mot vinterdeppighet när mörkret faller över oss.

- De flesta blir piggare av mer dagsljus. En promenad på 30-45 minuter kan vara tillräckligt, säger Thorbjörn Laike, docent i miljöpsykologi vid Lunds universitet.

Jag som är kvällsmänniska skall alltså se till att få mycket dagsljus på morgonen, om man får tro experterna.

Eller så får jag skaffa en sån där högtrycksnatriumlampa till mina blomodlingar och dra nytta av det ljuset själv. Såg förresten en annan artikel i Aftonbladet:
Hade 400 knarkplantor i källaren - När polisen slog till mot ödetorpet hittade man hundratals knarkplantor. Nu har en 37-årig tvåbarnsmamma från Oslo gripits. Kvinnan misstänks nu för narkotikabrott.


Där var det minsann gott om högtrycksnatrium !!

Söker just nu med "ljus och lykta" (!) efter en bra belysning till mina minidrivhus. Jag har ju börjat förodla redan, och så här års behövs tillskottsbelysning. Vanliga lågenergilampor kan väl också anses ge ett brett ljusspektrum?

För det verkar vara det som gäller - både för oss och för blommorna!

Eller så skall jag sluta att sitta framför datorn och ta en promenad i det vackra solskenet! Solen skiner både här i Kungsbacka och på Öland - kika gärna på mina webbkameror.

Direktlänkar       Inlägget: Permalink   Kategorin:   Kommentera inlägget! 
Kommentarer  I bloggen:  0   Trackbacks:  Trackback 
Om Bloggen: Peter Lindquist SM5GXQ   Hemsida:
Tjänster Bloggportalen  Twingly  Bloglovin  iGoogle  FeedBurner  Nyligen 


  


Aftonbladet skriver:

Hemlig information om amerikansk spionsatellit avslöjade i dag. En anonym regeringstalesman slår i dag larm om att en "död" spionsatellit kommer att krasha någonstans på jorden om ungefär en månad.

Nu kan man förstås fråga sig om de har någon möjlighet att styra, var och när den trillar ner.

Enligt AP har den förlorat "strömförsörjning och drift". Samtidigt säger USA att "myndigheterna har kontroll på situationen". Om man med kontroll menar, att man följer utvecklingen och ser vart den tar vägen, så må det vara hänt. Det känns som att det viktigaste för USA just nu är att man hinner hämta hem eller förstöra den, innan någon annan lägger beslag på de militära hemligheterna.

Att den riskerar att falla på en plats där det finns gott om folk, verkar inte vara det största bekymret. - Ett antal satelliter har fallit ner på jorden genom åren utan att orsaka skada. Frågan är om man inte måste betrakta detta som ren tur!?

Nåväl, man kanske har tur den här gången också. Men man kan inte låta bli att le en smula, åt misstaget som sådant eller försöken att släta över det hela med sedvanliga plattityder. Oavsett vilken läggning man har, är det ju alltid en smula komiskt att se storebror göra bort sig, även om saken i sig är allvarlig.

Men rent allmänt, man borde kanske se till att det finns en räddningstjänst även i rymden. Om det är en roll som det stora landet i väster självmant tagit på sig eller ett ansvar för världssamfundet - det är den stora frågan. Det lär inte vara sista gången något liknande inträffar. Satelliter har en förmåga att trilla ur sin bana förr eller senare.

Sen kan man förstås fråga sig, om dettta är räddningstjänst eller "renhållning".

Hursomhelst - jag är tacksam om den inte dimper ner mitt i min trädgårdÖland och mosar alla mina blommor :-)

Direktlänkar       Inlägget: Permalink   Kategorin:   Kommentera inlägget! 
Kommentarer  I bloggen:  0   Trackbacks:  Trackback 
Om Bloggen: Peter Lindquist SM5GXQ   Hemsida:
Tjänster Bloggportalen  Twingly  Bloglovin  iGoogle  FeedBurner  Nyligen 


  Min profilbild

Det här är en loggbok över min trädgård på Öland. Ibland har jag åsikter (mer eller mindre genomtänkta) om tingen omkring oss - mina högst personliga tankar (jag är ingen proffstyckare).