RSS 2.0

Jag läser i 'bladet, att man nu kan "läsa tankar". Tydligen använder man magnetkamera för att se bl a hur blodflödet ökar eller minskar i olika delar av hjärnan. Med den här metoden torde det vara svårt att läsa tankar på avstånd (etiska problem!).

Hjärnan är oerhört komplex! Vad man gör nu är att rent empiriskt låta försökspersonen titta på en bild och läsa av mätvärden och på det sättet bygga upp korrelationer. Därmed inte sagt att man faktiskt förstår vad hjärnan gör.

Ett försök att försöka greppa hur hjärnan faktiskt fungerar är projektet Artificial Intelligence System, som ingår i ramverket BOINC.

Upphovsmännen skriver, och jag citerar:
This distributed computing project is part of a larger project that is reverse engineering the brain in order to build a large scale artificial intelligence system. The first of its kind. Because we are a very small company that is tackling an enormous challenge, we are asking the public at large to get involved by donating computer time. In order to be able to support and accelerate its development we will also pursue an alternative path, through commercialization.

Detta är ett av de BOINC-projekt som jag själv deltar i. BOINC är faktiskt ganska häftigt. Man kan "donera" sin oanvända datortid till något man tror på.

Projektet i fråga kanske inte riktigt har tankeläsning som målsättning - det verkar snarare vara så att man vill kunna bygga en egen "hjärna". Då måste man förstå hur förebilden fungerar. Dagens datorer ligger hopplöst på efterkälken när det gäller att härma mänskligt betéende. Men jag tror däremt det är så, att man för att kunna tolka hjärnans funktion faktiskt först måste bygga en egen modell av hjärnan - då kan man överföra information från verkligheten till modellen - som då helt enkelt är kompatibla.

Bloggar.se:   , , ,

Direktlänkar       Inlägget: Permalink   Kategorin:   Kommentera inlägget! 
Kommentarer  I bloggen:  0   Trackbacks:  Trackback 
Om Bloggen: Peter Lindquist SM5GXQ   Hemsida:
Tjänster Bloggportalen  Twingly  Bloglovin  iGoogle  FeedBurner  Nyligen 


  


Jag har snyggat till strukturen lite på min hemsida, där finns nu en särskild sida för BOINC:

http://cpgp.cjb.net/BOINC/index.htm

Här kan man också se att jag anslutit mig till ytterligare ett par projekt.

Bloggar.se:   , , , , , , , ,

Direktlänkar       Inlägget: Permalink   Kategorin:   Kommentera inlägget! 
Kommentarer  I bloggen:  0   Trackbacks:  Trackback 
Om Bloggen: Peter Lindquist SM5GXQ   Hemsida:
Tjänster Bloggportalen  Twingly  Bloglovin  iGoogle  FeedBurner  Nyligen 


  


BOINC logoDet som i denna kontext åsyftas med BOINC är inte i första hand ett märkligt läte, även om jag misstänker att de som uppfann namnet kanske tyckte att det lät lite vitsigt. BOINC står för

Berkeley Open Infrastructure for Network Computing, dvs Open-source software for volunteer computing and grid computing.

Jag har i många år tidigare varit med i SETI at Home och sedan några år tillbaka även i Einstein at Home. När jag nu installerat BOINCs ramverk även i datorn i stugan, har jag lagt till ett nytt projekt: LHC at Home.

Det här är väldigt spännande, även om man personligen inte engagerar sig i detaljerna i vad de här projekten gör i form av beräkningar.

- SETI söker efter utomjordiskt liv och intelligens, i det här fallet i form av radiosignaler.
- Einstein-projektet försöker bevisa relativitetsteorin genom mätningar.
- LHC är CERNs nya partikelaccelerator.

Många av användarna blir däremot kalederbitare, och samlar statisktik i all oändlighet. Det blir till slut någon slags tävling, där man får poän i form av "credits". För att hålla reda på hur mycket jobb ens datorer utfört, installerar man diverse programvaror som producerar statistik. Detta höll jag på med tidigare, men nu nöjer jag mej med den statistik som faktiskt produceras av andra.

Däremot skulle det ju förstås vara intressant att veta om någon av de filer som mina datorer tuggat igenom har bidragit på något särskilt sätt till forskningen.

Programmen körs i bakgrunden, och helt utan att påverka det som datorn normalt används till. BOINC ersätter helt enkelt WIndows' idle-process. All CPU-tid som inte används av Windows, tilldelas istället BOINC-applikationerna. Det körs en applikation per virtuell CPU, dvs har du en flerkärneprocessor så körs en task per kärna!


Bloggar.se:   , , , , , , , ,

Direktlänkar       Inlägget: Permalink   Kategorin:   Kommentera inlägget! 
Kommentarer  I bloggen:  0   Trackbacks:  Trackback 
Om Bloggen: Peter Lindquist SM5GXQ   Hemsida:
Tjänster Bloggportalen  Twingly  Bloglovin  iGoogle  FeedBurner  Nyligen 


  


Rymden idag

Rymden i dag presenterar senaste nytt om rymden i bloggform - på svenska och på en nivå som de flesta kan ta till sig.


Nyheter från Populär Astronomi
Populär Astronomi är Sveriges ledande populärvetenskapliga tidskrift inom astronomi och rymdfart.

Direktlänkar       Inlägget: Permalink   Kategorin:   Kommentera inlägget! 
Kommentarer  I bloggen:  0   Trackbacks:  Trackback 
Om Bloggen: Peter Lindquist SM5GXQ   Hemsida:
Tjänster Bloggportalen  Twingly  Bloglovin  iGoogle  FeedBurner  Nyligen 


  Min profilbild

Det här är en loggbok över min trädgård på Öland. Ibland har jag åsikter (mer eller mindre genomtänkta) om tingen omkring oss - mina högst personliga tankar (jag är ingen proffstyckare).